โซลูชัน TeamViewer Frontline เพิ่มประสิทธิภาพให้กับคนหน้างานในธุรกิจทั่วโลก ได้อย่างไร ?

โซลูชัน TeamViewer Frontline เพิ่มประสิทธิภาพให้กับคนหน้างานในธุรกิจทั่วโลก ได้อย่างไร ?

โซลูชัน TeamViewer Frontline เพิ่มประสิทธิภาพให้กับคนหน้างานในธุรกิจทั่วโลก ได้อย่างไร ?

TeamViewer นอกจากจะเป็นผู้นำด้าน โปรแกรมรีโมทคอมพิวเตอร์ แล้ว ก็ยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยกระดับ อุตสาหกรรมการผลิต การซ่อมบำรุงเครื่องจักร การจัดการคลังสินค้า นั่นก็คือ โซลูชัน TeamViewer Frontline เป็น โซลูชันที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี แว่นตาอัจฉริยะ (Smart Glasses) มาประยุกต์ใช้ในการแสดงผลด้วยการใช้ เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) อย่างเช่นการแสดงคู่มือการทำงาน แสดงขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรผ่าน Smart Glasses

ซึ่งโดยปกติแล้ว เจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างาน (Frontline Worker) ในอุตสาหกรรมการผลิต หรือธุรกิจที่ให้บริการด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ต้องอาศัยการเปิดดูคู่มือการทำงาน ผ่านเอกสารกระดาษ หรือดูบนหน้าจอแท็บเล็ต ทำให้มือหนึ่งต้องจับถือกระดาษ หรือเครื่องแท็บเล็ตเอาไว้ เหลือมือเพียงข้างเดียวสำหรับการทำงาน และในบทความนี้เราขอนำเสนอ Success Case ขององค์กรธุรกิจระดับชั้นนำทั่วโลก ที่ประสบความสำเร็จในการใช้งานโซลูชัน TeamViewer Frontline เพื่อลดต้นทุน ลดความผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคนหน้างาน

 

เนื้อหาภายในบทความ

4 โซลูชันย่อยของ TeamViewer Frontline

TeamViewer Frontline แบ่งออกเป็น 4 โซลูชันย่อย ตามรายละเอียดดังนี้

  1. TeamViewer Frontline xPick : โซลูชันสำหรับธุรกิจที่ต้องมีการจัดการคลังสินค้าขนาดใหญ่ รวมถึงธุรกิจด้านการขนส่งโลจิสติกส์ ที่มีเจ้าหน้าที่ทำงานในคลังสินค้าจำนวนมาก และมีการนำสินค้า เข้า/ออก จากคลังเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน โซลูชัน xPick สามารถแสดงคำสั่งของชนิดสินค้า และจำนวนสินค้า ที่ต้องทำการหยิบ ผ่าน Smart Glasses และยังใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์กล้องที่อยู่ในตัวแว่น เพื่อการสแกน รหัสคิวอาร์ (QR Code) ของสถานีการหยิบสินค้าได้ด้วย และช่วยในการจัดเรียงสินค้าบนชั้นวาง

(ดูรายละเอียด : โซลูชัน TeamViewer Frontline xPick)

  1. TeamViewer Frontline xMake : โซลูชันสำหรับอุตสาหกรรมด้านการผลิต แสดงคู่มือการประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่มีความซับซ้อน ช่วยเพิ่มความสะดวก คล่องตัว เพิ่มความแม่นยำ และลดความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในไลน์การผลิตได้เป็นอย่างดี เปลี่ยนจากการเปิดดูขั้นตอนการทำงานผ่านหน้าจอ หรือเอกสารกระดาษ มาเป็นการเรียกดูคู่มือการประกอบชิ้นส่วนสินค้าผ่านแว่นตา Smart Glasses ทำให้เหลือมือทั้ง 2 ข้างสำหรับการทำงาน

(ดูรายละเอียด : โซลูชัน TeamViewer Frontline xMake)

  1. TeamViewer Frontline xInspect : โซลูชันที่เปลี่ยนองค์ความรู้ในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร จากเอกสารกระดาษ ให้กลายเป็นสื่อดิจิทัลสมบูรณ์แบบ ผ่านการแสดงภาพเสมือนจริงแบบ AR ผ่านแว่นตา Smart Glasses ที่สามารถแสดงภาพชิ้นส่วนที่ต้องทำการตรวจสอบได้อย่างชัดเจน แม่นยำ แสดงขั้นตอนการวินิจฉัยปัญหา แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา แสดงหัวข้อรายการสิ่งที่ต้องตรวจสอบ (Checklist) ทำให้ไม่เกิดการตกหล่นในขั้นตอนการทำงาน ช่วยให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงมีความถูกต้อง และเกิดความปลอดภัยในการทำงานสูงสุด

(ดูรายละเอียด : โซลูชัน TeamViewer Frontline xInspect)

  1. TeamViewer Frontline xAssist : โซลูชันยกระดับการขอความช่วยเหลือทางเทคนิคจากระยะไกล ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดอยู่หน้างานได้อย่างรวดเร็ว และสามารถใช้งานร่วมกับโซลูชันอื่น ๆ ได้ ตัวอย่างเช่น คลังสินค้าที่ใช้งาน โซลูชัน xPick แล้วเจ้าหน้าที่เกิดปัญหาในขั้นตอนการหยิบสินค้า เขาก็สามารถใช้ โซลูชัน xAssist เพื่อวิดีโอคอลกับหัวหน้างานผ่านแว่นตา Smart Glasses ขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา โดยที่หัวหน้างานจะมองเห็นสภาพของปัญหาผ่านอุปกรณ์กล้องที่อยู่บน Smart Glasses และสามารถให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย

(ดูรายละเอียด : โซลูชัน TeamViewer Frontline xAssist)

1. Airbus Helicopters Inc.
(เร่งความเร็วตรวจสภาพเครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์ด้วย TeamViewer Frontline xInspect)

 

โซลูชัน TeamViewer Frontline เพิ่มประสิทธิภาพให้กับคนหน้างานในธุรกิจทั่วโลก ได้อย่างไร ?

Airbus Helicopters Inc. : บริษัทผู้ผลิตเฮลิคอปเตอร์ ที่ตั้งอยู่ในเมือง แดลลัส (Dallas) รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เลือกใช้โซลูชัน TeamViewer Frontline xInspect ช่วยเพิ่มความเร็ว และประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงการจัดทำเอกสารประกอบการตรวจสภาพเครื่องยนต์ของเฮลิคอปเตอร์โดยอัตโนมัติ ซึ่งการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์ เป็นการทำงานที่ละเอียดอ่อน และประกอบไปด้วยจุดที่ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเป็นจำนวนมาก

การที่ Airbus Helicopters Inc. เปลี่ยนจากขั้นตอนการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์แบบเดิม ๆ ที่มีขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน มาเป็นการทำงานร่วมกับโซลูชัน TeamViewer Frontline xInspect ร่วมกับ แว่นตา Smart Glasses รุ่น RealWear HMT-1 ที่รองรับการสั่งงานด้วยเสียง สามารถแสดงขั้นตอนการทำงาน รวมถึงการบันทึกภาพชิ้นส่วนต่าง ๆ เครื่องยนต์ ด้วยการใช้งานอุปกรณ์กล้องที่อยู่ในตัวแว่นตา และอัปโหลดภาพเข้าระบบคอมพิวเตอร์ทันที ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องละมือออกจากงานที่ทำ งานเสร็จเร็วขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดภาระงานลงไปมาก

2. AGCO Fendt
(เลือกใช้ TeamViewer xPick ลดความผิดพลาดในการพ่นสีเครื่องจักรกลทางการเกษตร)

โซลูชัน TeamViewer Frontline เพิ่มประสิทธิภาพให้กับคนหน้างานในธุรกิจทั่วโลก ได้อย่างไร ?

AGCO Fendt เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตรรายใหญ่ และมีโรงงานพ่นสีตั้งอยู่ใน รัฐไบเอิร์น (Bavaria) ประเทศเยอรมนี โดยชิ้นส่วนเครื่องจักรทั้งหมดทั้งจากในและนอกประเทศจะถูกส่งมายังโรงงานนี้ และถูกป้อนเข้าไลน์การพ่นสีแบบ Powder Coating โดยที่ชิ้นส่วนเครื่องจักรแต่ละชิ้น จะถูกพ่นสีที่แตกต่างกันไป ตามลำดับและจำนวนของชิ้นส่วนที่ถูกป้อนเข้าไปในไลน์การพ่นสี ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการพ่นสีผิด หากพนักงานนับจำนวนชิ้นส่วนผิดพลาด หรือมีการส่งชิ้นส่วนมาไม่ครบจำนวน ทำให้ต้องเสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

เพื่อรับมือกับปัญหานี้ AGCO Fendt เลือกใช้โซลูชัน TeamViewer xPick ร่วมกับแว่นตา Smart Glasses และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบสวมข้อมือ โดยชิ้นส่วนทั้งหมดที่ถูกส่งเข้ามาในโรงงาน จะถูกสแกนและตรวจสอบจำนวนอย่างถูกต้อง และคำสั่งในงานพ่นสีทั้งหมดจะถูกแสดงผ่าน Smart Glasses ทำให้ไม่เกิดความผิดพลาดในงานพ่นสี

3. Applemango Korea
(ธุรกิจการนำเข้าอาหาร เลือกใช้ TeamViewer Frontline xAssist ช่วยในการตรวจสอบโรงงาน)

โซลูชัน TeamViewer Frontline เพิ่มประสิทธิภาพให้กับคนหน้างานในธุรกิจทั่วโลก ได้อย่างไร ?

Applemango Korea บริษัทผู้ให้บริการด้านการ นำเข้า/ส่งออก สินค้าอาหารของประเทศเกาหลี โดยต้องทำงานกับโรงงานผลิตอาหารทั้งในและนอกประเทศเกาหลีเกินกว่า 10,000 ราย ให้บริการทางด้านการตรวจสอบคุณภาพอาหาร ตรวจสอบมาตรฐานของโรงงานผลิต เรื่อยไปจนถึงการจัดการเรื่องพิธีการศุลกากรสำหรับธุรกิจอาหาร

Applemango Korea เลือกใช้โซลูชัน TeamViewer Frontline xAssist ร่วมกับแว่นตา Smart Glasses เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบมาตรฐานของโรงงงานผลิตอาหารในประเทศต่าง ๆ  ช่วยตัดลดความจำเป็น และตัดลดค่าใช้จ่ายที่ผู้เชี่ยวชาญจะต้องเดินทางไปตรวจสอบด้วยตัวเอง เจ้าหน้าที่ในโรงงานสามารถใช้กล้องความคมชัดสูงที่อยู่ในอุปกรณ์แว่นตาอัจฉริยะ ส่งภาพตรงมาหาผู้เชี่ยวชาญที่ประจำอยู่ในประเทศเกาหลี โดยผู้เชี่ยวชาญสามารถมาร์กตำแหน่งที่ต้องการให้ตรวจสอบเป็นพิเศษในรูปแบบของ AR Markers

โดยที่ Smart Glasses ยังสามารถแสดงขั้นตอนการตรวจสอบโรงงานอย่างละเอียด และใช้สื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญผ่านหลายช่องทาง ทั้งในรูปแบบการประชุมสาย ข้อความแชท และยังช่วยในการจัดทำเอกสารประกอบการตรวจสอบโรงงานได้อย่างง่ายดาย

ผลลัพธ์คือ Applemango Korea ใช้โซลูชัน TeamViewer Frontline xAssist เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบโรงงานผลิตอาหารในต่างประเทศเกินกว่า 60 แห่งในแต่ละปี ประหยัดเวลาในการเดินทางกว่า 120 วัน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ประหยัดค่าเดินทางกว่า 120,000 ยูโร ในแต่ละปี (ประมาณ 4.4 ล้านบาท) และคืนทุนภายใน 12 เดือน (ROI)

4. Boehringer Ingelheim
(เลือกใช้ TeamViewer Frontline เตรียมความพร้อมพนักงานใหม่ในไลน์การผลิต)

โซลูชัน TeamViewer Frontline เพิ่มประสิทธิภาพให้กับคนหน้างานในธุรกิจทั่วโลก ได้อย่างไร ?

Boehringer Ingelheim เป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมการผลิตยารักษาโรค ตัดสินใจเลือกใช้โซลูชัน TeamViewer Frontline ในปี 2018 ในกระบวนการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานใหม่ที่จะเข้าทำงานในไลน์การผลิต และไลน์การบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นขั้นตอนการทำงานที่ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดตามมาตรฐาน GMP ( Good-Manufacturing-Practice Guidelines) ที่ดูแลโดยหน่วยงานด้านสาธารณสุข

ด้วยโซลูชัน TeamViewer Frontline ช่วยให้ Boehringer Ingelheim ลดระยะเวลาในการเตรียยมความพร้อมให้กับพนักงานใหม่ที่จะเข้าทำงานในไลน์การผลิต รวมถึงไลน์การบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ และยังเป็นช่องทางที่ง่ายในการขอความช่วยเหลือทางเทคนิคเมื่อเกิดปัญหาในการทำงาน

5. Coca-Cola HBC
(จัดการคลังสินค้าด้วย TeamViewer Frontline xPick)

โซลูชัน TeamViewer Frontline เพิ่มประสิทธิภาพให้กับคนหน้างานในธุรกิจทั่วโลก ได้อย่างไร ?

Coca-Cola HBC เป็นธุรกิจบรรจุขวดน้ำอัดลมที่มีขนาดใหญ่ โรงงานตั้งอยู่ในเมือง เทสซาโลนิกิ (Thessaloniki) ประเทศกรีซ ตัดสินใจรับมือกับความท้าทายในการจัดการคลังสินค้าขนาดใหญ่ด้วย โซลูชัน TeamViewer Frontline xPick ทำงานร่วมกับ แว่นตา Smart Glasses รุ่น RealWear HMT-1 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ในคลังสินค้า ด้วยการแสดงคำสั่งการหยิบของ แสดงสถานที่การหยิบของ ผ่านแว่นตาอัจฉริยะ และใช้อุปกรณ์กล้องที่อยู่กับแว่นตาอัจฉริยะ เพื่อสแกน QR Code ของชั้นวาง เพื่อยืนยันตำแหน่งการหยิบสินค้าที่ถูกต้อง

6. Intelli Systems
(ลดเวลาการแก้ปัญหา เพิ่มความพอใจของลูกค้าด้วย TeamViewer Frontline)

โซลูชัน TeamViewer Frontline เพิ่มประสิทธิภาพให้กับคนหน้างานในธุรกิจทั่วโลก ได้อย่างไร ?

Intelli Systems เป็นผู้นำการให้บริการ Infrastructure ด้านไอทีในประเทศออสเตรเลีย โดยบริษัทต้องทำการดูแลระบบ Data Centre ให้กับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สนามบิน บริษัทด้านสื่อ ผู้ให้บริการสาธารณะสุข ธนาคาร ธุรกิจค้าปลีก รวมถึงธุรกิจผู้ให้บริการสาธารณูปโภค ทำให้บริษัท Intelli Systems ต้องรับมือกับความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างหลากหลาย และตำแหน่งที่ตั้ง Data Center ของลูกค้าแต่ละรายก็กระจายอยู่ทั่วประเทศออสเตรเลีย ทำให้มีความท้าทายในจัดการให้ได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม

Intelli Systems เลือกใช้โซลูชัน TeamViewer Frontline ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ใน Data Center ของลูกค้า สามารถเข้าถึงข้อมูล และองค์ความรู้ในการทำงานได้ผ่านทาง Smart Glasses และอุปกรณ์พกพา ทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น และด้วยความที่ทาง Intelli Systems จำเป็นต้องขยายทีมงานในการดูแล Data Center ของลูกค้า ทำให้เป็นไปได้ยากที่ทุกคนจะมีทักษะสูงในระดับเดียวกัน และ TeamViewer Frontline เข้ามาอุดช่องโหว่ด้านทักษะของเจ้าหน้าที่หน้างาน ด้วยการขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้จากระยะไกล

ทำให้แก้ปัญหาได้เร็วขึ้น จากที่เคยใช้เวลาเป็นวัน ก็เหลือเพียงหลักชั่วโมง สามารถขยายพื้นที่การให้บริการดูแล Data Center ได้กว้างไกลและครอบคลุมมากขึ้น โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะทาง รวมถึงช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายให้กับทาง Intelli Systems และลูกค้าได้เป็นอย่างดี

7. Schnellecke Logistics
(เลือกใช้ TeamViewer Frontline xPick เพิ่มความคล่องตัวในการจัดส่งชิ้นส่วนยานยนต์)

โซลูชัน TeamViewer Frontline เพิ่มประสิทธิภาพให้กับคนหน้างานในธุรกิจทั่วโลก ได้อย่างไร ?

Schnellecke Logistics เป็นบริษัทสัญชาติเยอรมันที่อยู่ในธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนป้อนอุตสาหกรรมยานยนต์ และมีการดำเนินธุรกิจอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การขนส่งชิ้นส่วน การจัดการคลังสินค้า ไปจนถึงการประกอบชิ้นส่วนในเบื้องต้น ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานที่ละเอียดอ่อนซับซ้อน

เพื่อรับมือกับความท้าทาย Schnellecke Logistics เลือกใช้ TeamViewer Frontline xMake เพื่อเร่งความเร็ว และลดความผิดผลาดในกระบวนการผลิต ด้วยการแสดงขั้นตอนการทำงานแบบ Step-by-step และยังเลือกใช้ โซลูชัน TeamViewer Frontline xPick เพิ่มความสะดวกคล่องตัวให้กับเจ้าหน้าที่ในกระบวนการจัดส่งชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีขนาดใหญ่ และมีน้ำหนักมาก ด้วยการแสดงคำสั่งในการทำงานผ่านแว่นตา ทำให้เหลือมือทั้ง 2 ข้างสำหรับการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่สามารภจัดการกับคำสั่งการหยิบของได้มากถึง 24 รายการพร้อม ๆ กัน

8. TecnoGen
(เลือกใช้ TeamViewer Frontline xAssist สร้างโซลูชันให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแบบเร่งด่วนกับลูกค้า)

โซลูชัน TeamViewer Frontline เพิ่มประสิทธิภาพให้กับคนหน้างานในธุรกิจทั่วโลก ได้อย่างไร ?

TecnoGen บริษัทผู้นำด้านการผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากประเทศอิตาลี่ ยกระดับประสิทธิภาพโซลูชันการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ลูกค้าจากระยะ หรือที่เรียกว่า QRA (Quick Remote Assistance) ด้วยการเลือกใช้ TeamViewer Frontline xAssist ทำให้ TecnoGen สามารถรับประกันได้ว่า เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคของธุรกิจที่เลือกใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าของ TecnoGen จะได้รับความช่วยเหลือจากระยะไกลอย่างเหมาะสม แม้ว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะติดตั้งใช้งานอยู่ในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง

ด้วยโซลูชัน QRA ของบริษัท TecnoGen ที่มีเทคโนโลยี TeamViewer Frontline xAssist อยู่ในเบื้องหลัง ทำให้ผู้เชี่ยวชาญของ TecnoGen สามารถให้การสนับสนุนลูกค้า ทำให้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะการเกิด Downtime เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ยกระดับบริการหลังการขาย แก้ปัญหาการ Support ลูกค้าที่พูดคุยกันคนละภาษาด้วยการสนับสนุนทางเทคนิคที่ผู้เชี่ยวชาญได้มองเห็นภาพของปัญหาอย่างชัดเจน ตัดลดรายจ่าย และเวลาที่ต้องเสียไปกับการเดินทางของผู้เชี่ยวชาญ

9. Toyota Deutschland
(ยกระดับบริการหลังการขายด้วย TeamViewer Frontline xAssist)

โซลูชัน TeamViewer Frontline เพิ่มประสิทธิภาพให้กับคนหน้างานในธุรกิจทั่วโลก ได้อย่างไร ?

Toyota Deutschland ศูนย์บริการรถยนต์แบรนด์ Toyota ในประเทศเยอรมนี เลือกใช้โซลูชัน TeamViewer Frontline xAssist ช่วยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่าง สามารถขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญผ่านแว่นตาอัจฉริยะ ช่วยยกระดับงานบริการหลังการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เชี่ยวชาญ และโซลูชันนี้ยังมีประโยชน์ในกระบวนการจัดหารถทดแทนให้กับลูกค้าด้วย

10. WS System
(เลือกใช้ TeamViewer Frontline xMake เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน)

โซลูชัน TeamViewer Frontline เพิ่มประสิทธิภาพให้กับคนหน้างานในธุรกิจทั่วโลก ได้อย่างไร ?

WS System บริษัท Supplier ด้านชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศเยอรมนี ผู้ให้บริการด้านการจัดหาชิ้นส่วนยานยนต์ และการบรรจุหีบห่อ ได้เลือกใช้โซลูชัน TeamViewer Frontline xMake เพื่อรับมือกับความท้าทายจากธุรกิจของคู่แข่งที่ตั้งอยู่ในประเทศที่ค่าแรงต่ำกว่า ทำให้ทาง WS System ต้องให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพสินค้าเพื่อครองความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง ในขณะเดียวกัน ความรวดเร็วในการส่งมอบชิ้นส่วนยานยนต์ก็เป็นปัจจัยสำคัญในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง

TeamViewer Frontline xMake ช่วยยกระดับการทำงานในไลน์การประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ ช่วยให้พนักงานเข้าถึงทุกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานโดยไม่ต้องจับถือเอกสาร หรืออุปกรณ์ใด ๆ ทำให้เหลือ 2 มือสำหรับการทำงาน และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกอบรมพนักงานใหม่ และสามารถขยายสเกลการใช้งานไปยังกระบวนการอื่น ๆ ของ WS System ได้อย่างง่ายดาย

ในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือน WS System นำโซลูชัน TeamViewer Frontline xMake ไปใช้ใน 2 ไลน์การประกอบชิ้นส่วน โดยที่ทุกขั้นตอนการประกอบจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากอุปกรณ์เซนเซอร์ทั้งการวัดขนาด การตรวจสอบด้วยเซนเซอร์แสง การตรวจสอบวัตถุในรูปแบบภาพวิดีโอ ทำให้เกิดการผสานรวมขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพสินค้า (Quality Assurance) เข้ากับขั้นตอนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่แว่นตา Smart Glasses ยังแสดงขั้นตอนการทำงานเพื่อป้องกันการตกหล่น ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับ WS System ได้เป็นอย่างดี