TeamViewer Logo White
TeamViewer
Frontline xPick

TeamViewer Frontline xPick โซลูชัน AR สำหรับธุรกิจคลังสินค้า และขนส่งโลจิสติกส์

คุณสมบัติ และ ความสามารถล่าสุด ของ โปรแกรม TeamViewer Frontline xPick

TeamViewer Frontline xPick - เปลี่ยนกระบวนการ จัดการคลังสินค้า ให้เป็นดิจิทัลสมบูรณ์แบบ

เปลี่ยนกระบวนการ จัดการคลังสินค้า ให้เป็นดิจิทัลสมบูรณ์แบบ

องค์กรธุรกิจทั่วโลกจำนวนมากยังคงใช้การจัดการคลังสินค้าในรูปแบบดั้งเดิม โดยที่ โซลูชัน AR เพิ่มประสิทธิภาพจัดการคลังสินค้า TeamViewer Frontline xPick จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในการจัดการคลังสินค้า ด้วยการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์แว่นตาอัจฉริยะ ซึ่งจะช่วยยกระดับ และเพิ่มประสิทธิภาพในหลากหลายกระบวนการของการดูแลคลังสินค้า อาทิ

  • การหยิบสินค้าจากชั้นวาง
  • การบรรจุหีบห่อ และการจัดเรียงสินค้า
  • การเรียงลำดับสินค้า
  • การนำสินค้า เข้า/ออก จากคลัง
  • การควบคุมสินค้าคงคลัง

TeamViewer Frontline xPick - เพิ่มความเร็ว และลดความผิดพลาด

เพิ่มความเร็ว และลดความผิดพลาด

การใช้งาน โซลูชัน AR เพิ่มประสิทธิภาพจัดการคลังสินค้า TeamViewer Frontline xPick ร่วมกับแว่นตาอัจฉริยะ จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ในคลังสินค้า เหลือมือทั้งสองข้างเอาไว้สำหรับการทำงาน ไม่ต้องคอยจับถือกระดาษ หรือเครื่องแท็บเล็ตเพื่อเปิดดูคำสั่งในการหยิบสินค้า ทำให้การหยิบจับสินค้าทำได้อย่างคล่องตัวรวดเร็ว และมีสมาธิกับการทำงานอย่างเต็มที่ ช่วยลดความผิดพลาดได้เป็นอย่างดี

และนอกจากนี้แล้ว ก็ยังสามารถขยายเพิ่มความสามารถให้มากกว่าการแสดงคำสั่งการหยิบสินค้า อาทิ การสแกนบาร์โค้ด การรับรู้พิกัดตำแหน่งของแหล่งเก็บสินค้า รวมถึงการสั่งงาน หรือยืนยันการหยิบสินค้าผ่านการสั่งงานด้วยเสียง

TeamViewer Frontline xPick - โซลูชันอัจฉริยะสำหรับธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์

โซลูชันอัจฉริยะสำหรับธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์

เมื่อใช้งานร่วมกับอุปกรณ์แว่นตาอัจฉริยะ โซลูชัน AR เพิ่มประสิทธิภาพจัดการคลังสินค้า TeamViewer Frontline xPick สามารถแสดงข้อมูลสำคัญทุกรูปแบบ ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในคลังสินค้า ไม่ว่าจะเป็น เอกสารข้อมูล คู่มือการทำงาน หรือเอกสารแนะนำขั้นตอนการทำงาน โดยที่ หน้าจอของผู้ใช้งาน (User Interface) ที่แสดงบนแว่นตาอัจฉริยะ สามารถปรับแต่งได้ในทุกรายละเอียด เพื่อให้สามารถสนับสนุนขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างหลากหลาย และเมื่อข้อมูลสำคัญทุกอย่างเกี่ยวกับการทำงาน ถูกนำมาแสดงผ่านแว่นตาอัจฉริยะอย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้มือทั้งสองข้างของพนักงานพร้อมอยู่เสมอสำหรับการใช้ทำงาน

TeamViewer Frontline xPick - ทำงานร่วมกับอุปกรณ์อัจฉริยะแบบสวมใส่ได้ เพื่อความรวดเร็วและแม่นยำ

ทำงานร่วมกับอุปกรณ์อัจฉริยะแบบสวมใส่ได้ เพื่อความรวดเร็วและแม่นยำ

โซลูชัน AR เพิ่มประสิทธิภาพจัดการคลังสินค้า TeamViewer Frontline xPick นอกจากจะสามารถใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์แว่นตาอัจฉริยะ ก็ยังสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์อัจฉริยะแบบสวมใส่ได้ ในรูปแบบอื่น ๆ อาทิ เครื่องสแกนบาร์โค้ด และ RFID ในรูปแบบของแหวน หรือสายรัดข้อมือ ที่ช่วยเติมเต็มให้กระบวนการจัดการคลังสินค้า สมบูรณ์แบบมากขึ้นได้ตามต้องการ ซึ่งเครื่องสแกนแบบสวมใส่ไว้ที่มือนั้นมีประโยชน์มากในกรณีที่ บาร์โค้ด ติดตั้งอยู่ในจุดที่ยากสำหรับการสแกนด้วยอุปกรณ์กล้องของแว่นตาอัจฉริยะ

โดยการใช้งานร่วมกับ xBand อุปกรณ์สายรัดข้อมือที่มีการติดตั้งเซนเซอร์หลากหลายรูปแบบ ทำให้การทำงานร่วมกับเทคโนโลยี RFID เพื่อใช้ในการตรวจจับการเดิน เข้า/ออก คลังสินค้าของเจ้าหน้าที่ ทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ช่วยลดความยุ่งยากในการที่เจ้าหน้าที่ต้องยืนยันการเข้าพื้นที่คลังสินค้าด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่ยุ่งยากกว่า

TeamViewer Logo
โปรแกรม TeamViewer
Frontline xPick
โซลูชัน AR เพิ่มประสิทธิภาพคนที่อยู่หน้างาน
ในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ให้ดีขึ้น