TeamViewer Logo White
TeamViewer
Frontline

TeamViewer Frontline โซลูชัน AR เพิ่มประสิทธิภาพคนทำงานในอุตสาหกรรม

Realwear Visor
TeamViewer Frontline คืออะไร ? TeamViewer Frontline เป็น โซลูชันที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี แว่นตาอัจฉริยะ (Smart Glass) มาประยุกต์ใช้ในการแสดงผลด้วยการใช้ เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) อย่างเช่นการแสดงคู่มือการทำงาน แสดงขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรผ่าน Smart Glass ซึ่งโดยปกติแล้ว เจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างาน (Frontline Worker) ในอุตสาหกรรมการผลิต หรือธุรกิจที่ให้บริการด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ต้องอาศัยการเปิดดูคู่มือการทำงาน ผ่านเอกสารกระดาษ หรือดูบนหน้าจอแท็บเล็ต ทำให้มือหนึ่งต้องจับถือกระดาษ หรือเครื่องแท็บเล็ตเอาไว้ เหลือมือเพียงข้างเดียวสำหรับการทำงาน
โซลูชัน TeamViewer Frontline จะช่วยย้ายคู่มือการทำงานแบบอินเตอร์แอคทีฟ ไปแสดงผลบน Smart Glass ทำให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างานในอุตสาหกรรมการผลิต ที่ต้องซ่อมแซมเครื่องจักร ได้เหลือ 2 มือเอาไว้สำหรับการทำงาน และเจ้าหน้าที่ยังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับ คู่มือการทำงาน คำสั่งการทำงาน หรือคำสั่งการหยิบของจากคลังสินค้า ได้ด้วยการใช้คำสั่งเสียง ทำให้ไม่ต้องละมือออกจากงานที่กำลังทำอยู่ และเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างาน ยังสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในระยะไกล ผ่านการสื่อสารด้วย Smart Glass

คุณสมบัติ และ ความสามารถล่าสุด ของ โปรแกรม TeamViewer Frontline

TeamViewer Frontline xPick - โซลูชัน AR เพิ่มประสิทธิภาพจัดการคลังสินค้า และธุรกิจโลจิสติกส์

TeamViewer Frontline xPick
(โซลูชัน AR เพิ่มประสิทธิภาพจัดการคลังสินค้า และธุรกิจโลจิสติกส์)

เป็นโซลูชันที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่ต้องมีการจัดการคลังสินค้าขนาดใหญ่ รวมถึงธุรกิจด้านการขนส่งโลจิสติกส์ ที่มีเจ้าหน้าที่ทำงานในคลังสินค้าจำนวนมาก และมีการนำสินค้า เข้า/ออก จากคลังเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน โดยที่ xPick ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในฐานะที่เป็นนวัตกรรมที่ช่วยลดความผิดพลาด และเพิ่มความรวดเร็วให้กับเจ้าหน้าที่ในคลังสินค้า

โซลูชัน xPick สามารถแสดงคำสั่งของชนิดสินค้า และจำนวนสินค้า ที่ต้องทำการหยิบ ผ่าน Smart Glass และยังใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์กล้องที่อยู่ในตัวแว่น เพื่อการสแกน รหัสคิวอาร์ (QR Code) ของสถานีการหยิบสินค้าได้ด้วย และยังช่วยในการจัดเรียงสินค้าบนชั้นวาง


TeamViewer Frontline xMake - โซลูชัน AR เพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมการผลิต

TeamViewer Frontline xMake
(โซลูชัน AR เพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมการผลิต)

โซลูชันที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมด้านการผลิต ในรูปแบบของการแสดงคู่มือการประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ที่มีความซับซ้อน ช่วยเพิ่มความสะดวก คล่องตัว เพิ่มความแม่นยำ และลดความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ในไลน์การผลิตได้เป็นอย่างดี เปลี่ยนจากการเปิดดูขั้นตอนการทำงานผ่านหน้าจอ หรือเอกสารกระดาษ มาเป็นการเรียกดูคู่มือการประกอบชิ้นส่วนสินค้าผ่านแว่นตา Smart Glass ทำให้ไม่ต้องละสายตาออกจากงานที่กำลังทำอยู่ และเหลือมือทั้ง 2 ข้างสำหรับการทำงาน โดยแนะนำการประกอบสินค้าอย่างละเอียด ทีละขั้นตอน

โดยที่ โซลูชัน xMake สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งในงาน การประกอบชิ้นส่วนสินค้าที่มีรายละเอียดสูง มีขั้นตอนเยอะ และการประกอบสินค้าในไลน์การผลิตทั่ว ๆ ไป รวมถึงใช้ประโยชน์ในขั้นตอน รับประกันคุณภาพสินค้า หรือ QA (Quality Assurance) และยังใช้ประโยชน์ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในไลน์การผลิต ก่อนที่จะลงปฏิบัติงานจริงได้ด้วย


TeamViewer Frontline xInspect - โซลูชัน AR ยกระดับการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุตสาหกรรม

TeamViewer Frontline xInspect
(โซลูชัน AR ยกระดับการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุตสาหกรรม)

โซลูชันที่จะเปลี่ยนคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบเดิม ๆ ที่มีเอกสารคู่มือเป็นเล่ม ๆ หรือการที่ต้องเปิดดูคู่มือผ่านหน้าจอแท็บเล็ต ให้กลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัยไป

โซลูชัน xInspect จะเปลี่ยนองค์ความรู้ในงานซ่อมบำรุง ให้กลายเป็นสื่อดิจิทัลสมบูรณ์แบบ ผ่านการแสดงภาพเสมือนจริงแบบ AR ผ่านแว่นตา Smart Glass ที่สามารถแสดงภาพชิ้นส่วนที่ต้องทำการตรวจสอบได้อย่างชัดเจน แม่นยำ แสดงขั้นตอนการวินิจฉัยปัญหา แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา แสดงหัวข้อรายการสิ่งที่ต้องตรวจสอบ (Checklist) ทำให้ไม่เกิดการตกหล่นในขั้นตอนการทำงาน ช่วยให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงมีความถูกต้อง และเกิดความปลอดภัยในการทำงานสูงสุด


TeamViewer Frontline xAssist - โซลูชัน AR ให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหาทางเทคนิคจากระยะไกล

TeamViewer Frontline xAssist
(โซลูชัน AR ให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหาทางเทคนิคจากระยะไกล)

โซลูชันที่จะยกระดับการขอความช่วยเหลือทางเทคนิคจากระยะไกล ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดอยู่หน้างานได้อย่างรวดเร็ว และสามารถใช้งานร่วมกับโซลูชันอื่น ๆ ได้

ตัวอย่างเช่น คลังสินค้าที่ใช้งาน โซลูชัน xPick ในการจัดการคลังสินค้า แล้วเจ้าหน้าที่เกิดปัญหาในขั้นตอนการหยิบสินค้า เขาก็สามารถใช้ โซลูชัน xAssist เพื่อวิดีโอคอลกับหัวหน้างานผ่านแว่นตา Smart Glass ขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา โดยที่หัวหน้างานจะมองเห็นสภาพของปัญหาผ่านอุปกรณ์กล้องที่อยู่บน Smart Glass และสามารถให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย อย่างเช่นการสนทนาให้คำแนะนำ หรือทำการมาร์กตำแหน่งชิ้นส่วนที่ต้องตรวจสอบด้วยเครื่องมือ AR

และหากหัวหน้างานเพียงคนเดียวไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ ก็สามารถประชุมสายวิดีโอคอลกับผู้เชี่ยวชาญคนอื่น ๆ ได้ตามต้องการ ทำให้เกิดการแก้ปัญหาหน้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ผู้เชี่ยวชาญไม่ต้องเดินทางไปเองถึงหน้างาน ช่วยลดเวลาที่ใช้ในการแก้ปัญหา และลดต้นทุนค่าเดินทางให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ xAssist ยังสามารถใช้งานร่วมกับโซลูชัน xMake และ xInspect หรือใช้ xAssist เป็นโซลูชันเดี่ยว ๆ ได้ตามต้องการ


TeamViewer Logo
โปรแกรม TeamViewer
Frontline
โซลูชัน AR เพิ่มประสิทธิภาพคนที่อยู่หน้างาน
ในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ให้ดีขึ้น
Realwear Visor
แว่นตาอัจฉริยะ
RealWear
เพิ่มประสิทธิภาพคนหน้างานด้วยเทคโนโลยี AR