TeamViewer Logo White
TeamViewer
Frontline xMake

TeamViewer Frontline xMake โซลูชัน AR สำหรับโรงงานผลิตสินค้า และอุตสาหกรรมการผลิต

TeamViewer Frontline xMake โซลูชัน AR เพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมการผลิต เป็นโซลูชันสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต โรงงานผลิตสินค้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือโรงงานประกอบรถยนต์ ที่ต้องมีการประกอบชิ้นส่วนจำนวนมาก หรือมีความซับซ้อนในขั้นตอนการประกอบ ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี แว่นตาอัจฉริยะ (Smart Glasses) มาประยุกต์ใช้ในการแสดงผลด้วยการใช้ เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ในการแสดงข้้นตอนการประกอบชิ้นส่วนสินค้าที่ละขั้นตอนแบบอินเตอร์แอคทีฟ
โซลูชัน AR เพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมการผลิต TeamViewer Frontline xMake ช่วยให้เจ้าหน้าที่ในไลน์ผลิต ไม่ต้องยุ่งยากกับการดูคู่มือการประกอบสินค้าในรูปแบบเอกสารกระดาษ หรือต้องดูผ่านหน้าจอแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์ใด ๆ ทำให้ไม่ต้องละสายตาออกจากงานที่ทำอยู่ และเจ้าหน้าที่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาที่แสดงบน Smart Glasses ผ่านทางคำสั่งเสียง ทำให้เหลือมือทั้งสองข้างเอาไว้สำหรับการทำงาน เพราะไม่ต้องคอยจับถือเอกสารคู่มือ ทำให้ประกอบชิ้นส่วนสินค้าได้รวดเร็วขึ้น และลดความผิดพลาดในการทำงานได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ และ ความสามารถล่าสุด ของ โปรแกรม TeamViewer Frontline xMake

TeamViewer Frontline xMake - ยกระดับกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ยกระดับกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เจ้าหน้าที่ในไลน์การผลิตยังคงเป็นส่วนประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิต และด้วย โซลูชัน AR เพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมการผลิต TeamViewer Frontline xMake จะทำให้อุตสาหกรรมการผลิต สามารถรับมือกับความท้าทายและลดอัตราความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า หลีกเลี่ยงการถูกคัดทิ้งเนื่องจากการประกอบที่ผิดพลาด และยังช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ โดยที่โซลูชัน xMake เหมาะที่จะใช้ในกระบวนการเหล่านี้

  • การประกอบชิ้นส่วน
  • การผลิตสินค้า
  • การประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
  • การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในไลน์ผลิตก่อนลงปฏิบัติงานจริง

TeamViewer Frontline xMake - ตัดทิ้งความยุ่งยากจากเอกสารคู่มือกระดาษ

ตัดทิ้งความยุ่งยากจากเอกสารคู่มือกระดาษ

โซลูชัน AR เพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมการผลิต TeamViewer Frontline xMake จะเข้ามาแทนที่คู่มือการประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกสารกระดาษ ด้วยการแสดงคู่มือแนะนำการประกอบแบบอินเตอร์แอคทีฟผ่านแว่นตา Smart Glasses ทำให้มองเห็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการทำงานผ่านแว่นตาอยู่เสมอ และมือทั้งสองข้างพร้อมสำหรับการทำงาน เพราะไม่ต้องคอยจับถือเอกสาร

อีกทั้ง โซลูชัน AR เพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมการผลิต TeamViewer Frontline xMake ยังสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์กล้อง และเซนเซอร์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในงานด้าน การประกันคุณภาพ เพื่อรับรองว่าแต่ละขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการดำเนินการอย่างถูกต้อง และอุปกรณ์แว่นตา Smart Glasses สามารถใช้งานได้แบบไร้สาย ผ่านการเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi และสามารถปรับแต่งรูปแบบการใช้งานให้เหมาะกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ

TeamViewer Frontline xMake - ทำงานร่วมกับอุปกรณ์เซนเซอร์หลากหลายแบบ เพื่อการตรวจสอบคุณภาพ

ทำงานร่วมกับอุปกรณ์เซนเซอร์หลากหลายแบบ เพื่อการตรวจสอบคุณภาพ

โซลูชัน AR เพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมการผลิต TeamViewer Frontline xMake สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์เซนเซอร์หลากหลายรูปแบบ เพื่อการตรวจสอบคุณภาพงานประกอบสินค้า อาทิ เซนเซอร์การวัดขนาดความยาว เซนเซอร์ตรวจจับแสง ปุ่มกด เทคโนโลยีการรู้จำภาพ (Image Recognition) รวมถึงการสั่งงานด้วยเสียง ด้วยความสามารถเหล่านี้ ช่วยลดความยุ่งยากที่เจ้าหน้าที่ต้องจดบันทึกรายการตรวจสอบต่าง ๆ ลงในเอกสาร

ในกรณีที่เกิดปัญหาในไลน์การผลิต เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจากระยะไกลได้ทันที (JITE, Just in Time Expertise) และ โซลูชัน AR เพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมการผลิต TeamViewer Frontline xMake ยังช่วยลดการใช้ทรัพยากร และลดการใช้เวลาในขั้นตอนการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในไลน์การผลิตได้เป็นอย่างดี (JITT, Just in Time Training)

TeamViewer Frontline xMake - ช่วยให้ง่าย และลดความผิดพลาดในไลน์การผลิตแบบเดิม ๆ

ช่วยให้ง่าย และลดความผิดพลาดในไลน์การผลิตแบบเดิม ๆ

โซลูชัน AR เพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมการผลิต TeamViewer Frontline xMake สามารถปรับแต่งยูสเซอร์อินเตอร์เฟสให้เหมาะกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงสำหรับขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างในอุตสาหกรรมการผลิต เป้าหมายคือการสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับการทำงานในไลน์ผลิตที่ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และลดการเกิดความผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นในไลน์การผลิตแบบเดิม ๆ

และเมื่อมองในเรื่องประโยชน์ใช้สอย โซลูชัน AR เพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมการผลิต TeamViewer Frontline xMake มีความยืดหยุ่นในการจัดสรรแว่นตา Smart Glasses ให้กับพนักงานแต่ละคนในไลน์การผลิต โดยที่ Smart Glasses แต่ละอัน จะสามารถแสดงคู่มือการประกอบสินค้าที่แตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะงานของผู้สวมใส่ ทั้งยังช่วยยกระดับการฝึกอบรมพนักงาน และยังช่วยให้อุตสาหกรรมการผลิตรับมือกับความท้าทายของการผลิตสินค้าพิเศษตามฤดูกาล รวมถึงการผลัดเปลี่ยนของพนักงานในไลน์การผลิตได้เป็นอย่างดี

โปรแกรม TeamViewer
Frontline xMake
โซลูชัน AR เพิ่มประสิทธิภาพคนที่อยู่หน้างาน
ในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ให้ดีขึ้น