TeamViewer Logo White
TeamViewer
Frontline xAssist

TeamViewer Frontline xAssist โซลูชัน AR สำหรับการช่วยเหลือปัญหาทางเทคนิค จากระยะไกล

เป็นโซลูชันสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต หรือธุรกิจที่ให้บริการด้านสาธารณูปโภค อาทิ ไฟฟ้า ประปา พลังงาน ที่ต้องมีการซ่อมบำรุงเครื่องจักร หรือต้องมีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน

โซลูชัน AR ให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหาทางเทคนิคจากระยะไกล TeamViewer Frontline xAssist ทำให้เจ้าหน้าที่ในไลน์การผลิตของโรงงาน หรือ เจ้าหน้าที่ที่ออกงานซ่อมบำรุงภาคสนาม หรือออกซ่อมแซมแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีใช้งานอยู่ในสถานที่ต่าง ๆ แล้วเจอกับปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ ก็สามารถวิดีโอคอลกับผู้เชี่ยวชาญผ่านแว่นตาอัจฉริยะ (Smart Glasses) โดยที่ผู้เชี่ยวชาญมองเห็นปัญหาที่เกิดหน้างานผ่านอุปกรณ์กล้องที่ติดตั้งอยู่กับแว่นตา และให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาผ่านการสนทนา พร้อมด้วยการใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ในการแสดงข้อความ และภาพกราฟิกแบบเสมือนจริงเพื่อแนะนำขั้นตอนแก้ปัญหา
และ โซลูชัน AR ให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหาทางเทคนิคจากระยะไกล TeamViewer Frontline xAssist สามารถใช้งานร่วมกับโซลูชันอื่น ๆ ในตระกูล Frontline อาทิ xPick, xMake และ xInspect ตัวอย่างเช่น คลังสินค้าที่ใช้งาน โซลูชัน xPick ในการจัดการคลังสินค้า แล้วเจ้าหน้าที่เกิดปัญหาในขั้นตอนการหยิบสินค้า ก็สามารถใช้ โซลูชัน xAssist เพื่อวิดีโอคอลกับหัวหน้างานผ่านแว่นตา Smart Glasses ขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา โดยที่หัวหน้างานจะมองเห็นสภาพของปัญหาผ่านอุปกรณ์กล้องที่อยู่บน Smart Glasses และสามารถให้คำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย

คุณสมบัติ และ ความสามารถล่าสุด ของ โปรแกรม TeamViewer Frontline xAssist

TeamViewer Frontline xAssist - เข้าถึงความช่วยเหลือระยะไกลได้จากทุกสถานที่

เข้าถึงความช่วยเหลือระยะไกลได้จากทุกสถานที่

ในกรณีที่เกิดความผิดพลาด หรือสายพานการผลิตต้องหยุดลง เวลาที่ผ่านไปแต่ละนาทีนั้นมีต้นทุนมหาศาล ความท้าทายของอุตสาหกหรรม รวมถึงธุรกิจผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภคทุกระดับ คือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุด และจุดนี้เองที่ โซลูชัน AR ให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหาทางเทคนิคจากระยะไกล TeamViewer Frontline xAssist เข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยคุณสมบัติที่ดีเหล่านี้

 • เข้าถึงความช่วยเหลือโดยผู้เชี่ยวชาญได้จากระยะไกล
 • เจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างานสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้แบบเรียลไทม์
 • จัดการงานซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เครื่องมือการให้คำแนะนำจากระยะไกลแบบ AR

TeamViewer Frontline xAssist - แก้ปัญหาได้รวดเร็วกว่า ด้วยเทคโนโลยี AR

แก้ปัญหาได้รวดเร็วกว่า ด้วยเทคโนโลยี AR

โซลูชัน AR ให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหาทางเทคนิคจากระยะไกล TeamViewer Frontline xAssist สามารถเชื่อมต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค เข้ากับเจ้าหน้าที่ที่เจอปัญหาอยู่หน้างาน ผ่านอุปกรณ์แว่นตา Smart Glasses ที่มีอุปกรณ์กล้องติดตั้งอยู่ ทำให้ผู้เชี่ยวชาญมองเห็นภาพของปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถสื่อสารระหว่างกันเพื่อแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาผ่านภาพวิดีโอคอล และเสียงสนทนาแบบเรียลไทม์

ด้วยฟังก์ชัน AR Markers ที่มีอยู่ใน โซลูชัน AR ให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหาทางเทคนิคจากระยะไกล TeamViewer Frontline xAssist ทำให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถระบุตำแหน่งที่ต้องทำการแก้ไขได้อย่างชัดเจน โดยเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างานยังเหลือมือทั้งสองข้างสำหรับการแก้ไขปัญหา ไม่ต้องจับถือสมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์สื่อสารอื่น ๆ ในขณะที่ต้องติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญ และยังมีการเปิดช่องทางให้ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญคนอื่น ๆ ที่อยู่นอกเครือข่ายของบริษัทได้ด้วย

TeamViewer Frontline xAssist - ลดเวลาหยุดการทำงานของระบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิผล

ลดเวลาหยุดการทำงานของระบบ ช่วยเพิ่มประสิทธิผล

โซลูชัน AR ให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหาทางเทคนิคจากระยะไกล TeamViewer Frontline xAssist ช่วยลดเวลาหยุดทำงาน (Downtime) ของเครื่องจักร และยังช่วยลดต้นทุนค่าเดินทางของผู้เชี่ยวชาญ ที่ต้องเดินทางไปแก้ปัญหาเองถึงหน้างาน ทำให้เป็นโซลูชันที่คืนทุนอย่างรวดเร็ว ถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานแก้ไขปัญหาผ่านระยะทางไกลโดยที่ไม่มีข้อมูลตกหล่น และยังช่วยลดเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจเพื่อแก้ไขปัญหา

โซลูชัน AR ให้ความช่วยเหลือแก้ปัญหาทางเทคนิคจากระยะไกล TeamViewer Frontline xAssist ไม่เพียงแต่จะช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในธุรกิจของคุณ แต่ยังช่วยให้ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องแม่นยำ เพิ่มความน่าเชื่อถือในงานบริการหลังการขาย และยังเป็นช่องทางเพิ่มรายได้จากงานบริการหลังการขายด้วย

TeamViewer Frontline xAssist - คุณประโยชน์ที่น่าสนใจของ โซลูชัน Frontline xAssist

คุณประโยชน์ที่น่าสนใจของ โซลูชัน Frontline xAssist

 • ถ่ายทอดองค์ความรู้ในงานซ่อมบำรุงจากผู้เชี่ยวชาญไปถึงคนที่อยู่หน้างานโดยตรง
 • ไม่ต้องเสียเวลารอคอยให้ผู้เชี่ยวชาญเดินทางไปถึงหน้างาน
 • การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคจากระยะไกลที่สื่อสารกันได้แบบเรียลไทม์
 • ลดเวลาการหยุดทำงานของเครื่องจักร (Machine Downtime)
 • คุณภาพงานบริการที่ดีขึ้น
 • ยกระดับความพอใจของลูกค้า
 • ลดต้นทุนค่าเดินทาง
 • ลดภาระในงานซ่อมบำรุง
 • ช่องทางใหม่ในการสร้างรายได้จากบริการหลังการขาย

TeamViewer Logo
โปรแกรม TeamViewer
Frontline xAssist
โซลูชัน AR เพิ่มประสิทธิภาพคนที่อยู่หน้างาน
ในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ให้ดีขึ้น