TeamViewer Logo White
TeamViewer
Frontline xInspect

TeamViewer Frontline xInspect โซลูชัน AR สำหรับการตรวจสอบ และบำรุงรักษาเครื่องจักรอุตสาหกรรม

TeamViewer Frontline xInspect โซลูชัน AR ยกระดับการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุตสาหกรรม เป็นโซลูชันสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม หรือธุรกิจที่ต้องมีการบำรุงรักษาเครื่องจักร หรือเครื่องยนต์ต่าง ๆ ให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา โดยที่โซลูชัน xInspect จาก Frontline จะเปลี่ยนคู่มือการบำรุงรักษาเครื่องจักรแบบเดิม ๆ ที่มีเอกสารคู่มือเป็นเล่ม ๆ หรือการที่ต้องเปิดดูคู่มือผ่านหน้าจอแท็บเล็ต กลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัยไป
โซลูชัน AR ยกระดับการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุตสาหกรรม TeamViewer Frontline xInspect จะเปลี่ยนองค์ความรู้ในงานซ่อมบำรุง ให้กลายเป็นสื่อดิจิทัลสมบูรณ์แบบ ผ่านการแสดงภาพเสมือนจริงด้วย เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ผ่านแว่นตาอัจฉริยะ (Smart Glasses) ที่สามารถแสดงภาพชิ้นส่วนที่ต้องทำการตรวจสอบได้อย่างชัดเจน แม่นยำ แสดงขั้นตอนการวินิจฉัยปัญหา แสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา แสดงหัวข้อรายการสิ่งที่ต้องตรวจสอบ (Checklist) ทำให้ไม่เกิดการตกหล่นในขั้นตอนการทำงาน ช่วยให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงมีความถูกต้อง และเกิดความปลอดภัยในการทำงานสูงสุด

คุณสมบัติ และ ความสามารถล่าสุด ของ โปรแกรม TeamViewer Frontline xInspect

TeamViewer Frontline xInspect - เปลี่ยนผ่านงานบำรุงรักษาเครื่องจักรสู่ยุคดิจิทัล

เปลี่ยนผ่านงานบำรุงรักษาเครื่องจักรสู่ยุคดิจิทัล

โซลูชัน AR ยกระดับการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุตสาหกรรม TeamViewer Frontline xInspect จะเปลี่ยนคู่มือการซ่อมบำรุงเครื่องจักรแบบเดิม ๆ ให้กลายเป็นสิ่งที่ล้าสมัย ด้วยความสามารถในการแสดงคู่มือในรูปแบบ AR อินเตอร์แอคทีฟที่แสดงผลผ่านแว่นตา Smart Glasses ได้อย่างสมบูรณ์แบบ บอกขั้นตอนการทำงานทีละขั้นตอน ช่วยลดความผิดพลาดหรือตกหล่นในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้เป็นอย่างดี และรองกับการใช้งานได้ในอุตสาหกรรม และวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย อาทิ

 • แสดงคู่มือวินิจฉัยอาการเสียของเครื่องจักร
 • แสดงคู่มือแก้ไขอาการเสียของเครื่องจักร
 • แสดงรายการสิ่งที่ต้องตรวจสอบ (Checklist Review)
 • จัดทำเอกสารสรุปงานซ่อมบำรุงโดยอัตโนมัติ

TeamViewer Frontline xInspect - ส่งตรงทุกข้อมูลที่จำเป็น สู่สายตาช่างเทคนิค

ส่งตรงทุกข้อมูลที่จำเป็น สู่สายตาช่างเทคนิค

ช่างเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรม ต้องเผชิญกับความท้าทาย 2 สิ่งเมื่อต้องทำการบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมเครื่องจักร คือช่างเทคนิคจำเป็นต้องใช้มือทั้ง 2 ข้างสำหรับการทำงาน และในขณะเดียวกันก็ต้องมีการเรียกดูข้อมูลจากคู่มือ และด้วย โซลูชัน AR ยกระดับการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุตสาหกรรม TeamViewer Frontline xInspect จะทำให้ช่างเทคนิคมองเห็นข้อมูลทุกอย่างที่จำเป็นผ่านแว่นตา Smart Glasses อาทิ คู่มือ รายการสิ่งที่ต้องตรวจสอบ รวมถึงไดอะแกรมของเครื่องจักร และข้อมูลอื่น ๆ

โซลูชัน AR ยกระดับการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุตสาหกรรม TeamViewer Frontline xInspect ก็ยังสามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์เซนเซอร์อื่น ๆ เพื่อช่วยตรวจวัดค่าต่าง ๆ ในงานซ่อมบำรุงได้ และสามารถออกรายงานสรุปผลการซ่อมบำรุงโดยอัตโนมัติ ไม่มีข้อมูลตกหล่น ช่วยลดงานลงไปได้มาก

TeamViewer Frontline xInspect - โซลูชัน AR ที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สำหรับอุตสาหกรรมทุกระดับ

โซลูชัน AR ที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส สำหรับอุตสาหกรรมทุกระดับ

อุตสาหกรรมการผลิตที่เลือกใช้ โซลูชัน AR ยกระดับการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุตสาหกรรม TeamViewer Frontline xInspect ได้ประสบความสำเร็จในการยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการบำรุงรักษา ด้วยความสามารถในการแนะนำวิธีการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ผ่านแว่นตา Smart Glasses รวมถึงยังเป็นเครื่องมือช่วยในการควบคุมคุณภาพงานซ่อมบำรุง ช่วยป้องกันการเกิด Downtime ของเครื่องจักรที่เป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตได้เป็นอย่างดี ทำให้เป็นโซลูชันที่คืนทุนอย่างรวดเร็ว (ROI)

ไม่เพียงเท่านั้น โซลูชัน AR ยกระดับการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุตสาหกรรม TeamViewer Frontline xInspect ยังช่วยให้การอบรมเจ้าหน้าที่ข่างเทคนิคทำได้ง่ายขึ้น และการทำงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรมีความปลดอภัยยิ่งขึ้น ด้วยความสามารถในการแสดงสัญญาณเตือนด้านความปลอดภัยผ่านแว่น Smart Glasses และหากปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยข้อมูลที่มีอยู่ ก็สามารถทำงานร่วมกับโซลูชัน xAssist เพื่อขอความช่วยเหลือทางเทคนิคจากหัวหน้างาน หรือผู้เชี่ยวชาญได้ทันที

คุณประโยชน์ที่น่าสนใจของ โซลูชัน Frontline xInspect

 • ช่วยให้เจ้าหน้าที่เหลือมือทั้ง 2 ข้างสำหรับการทำงาน
 • เข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานได้ทันที
 • ออกรายงานสรุปผลการซ่อมบำรุงโดยอัตโนมัติ
 • แนะนำการทำงานทีละขั้นตอน
 • ถ่ายโอนองค์ความรู้ในงานซ่อมบำรุงอย่างง่ายดาย
 • แสดงคู่มือแก้ไขอาการเสียของเครื่องจักร
 • ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานได้ตามต้องการ
 • ปรับแต่งหน้าจอผู้ใช้งานได้ตามต้องการ
 • ใช้งานข้อมูลที่มีอยู่เดิมของงานซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
TeamViewer Logo
โปรแกรม TeamViewer
Frontline xInspect
โซลูชัน AR เพิ่มประสิทธิภาพคนที่อยู่หน้างาน
ในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ให้ดีขึ้น