จำนวนที่ลงได้
ไม่จำกัด
3 เครื่อง
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
จำนวนเครื่องที่รีโมทได้
1
1
1 *ซื้อเพิ่มได้
3 *ซื้อเพิ่มได้
ไม่จำกัด
จำนวนเครื่องปลายทาง
ไม่จำกัด
3 เครื่อง
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
User ใช้งานได้สูงสุด
1
1
15 ท่าน
กรณีใช้ E-mail ในการ Activate
30 ท่าน
กรณีใช้ E-mail ในการ Activate
ไม่จำกัด
ผู้เข้าร่วมประชุม
1 คน
ไม่มี
10 คน
10 คน
10 คน
25 คน
การเชื่อมต่อ
ผู้ใช้หนึ่งคนสามารถเริ่มการเชื่อมต่อได้ครั้งละหนึ่งเซสชัน
ผู้ใช้หนึ่งคนสามารถเริ่มการเชื่อมต่อได้ครั้งละหนึ่งเซสชัน
ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตหนึ่งรายสามารถเริ่มการเชื่อมต่อได้ทีละเซสชัน
ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตหลายรายสามารถเริ่มการเชื่อมต่อได้ทีละเซสชัน
ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตหลายรายสามารถเริ่มการเชื่อมต่อได้ครั้งละไม่เกินสามเซสชัน
ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตทุกคนสามารถเริ่มการเชื่อมต่อได้ ไม่ จำกัด เซสชันพร้อมกัน
 
คุณสมบัติ (Feature)
เข้าถึงและควบคุมคอมพิวเตอร์จากระยะไกล
การแชร์ไฟล์
การเข้าถึงที่ปลอดภัยโดยไม่ต้องใส่ข้อมูล
ความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์
การพิมพ์สำหรับ Mac และ Windows บนเครื่องพิมพ์ระยะไกลหรือในเน็ตเวิรก์เดียวกัน
แสดงหน้าจอสีดำระหว่างการเรียกใช้บริการ
ความสามารถในการสลับด้านกับผู้ใช้รายอื่น
ข้อมูลแดชบอร์ดที่สมบูรณ์แบบ
การเข้าถึงเดสก์ท็อปข้ามอุปกรณ์
การสร้างแบรนด์ที่กำหนดเอง
การจัดการอุปกรณ์และการปรับแต่งแอป
ปิดใช้งานการป้อนข้อมูลระยะไกล
การเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่อง
บัญชีผู้ติดต่อแบบไม่จำกัด
เชื่อมต่อปลายทางที่เปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ไม่จำกัด
ขั้นตอนด่วน (สร้างชื่อใหม่แบบอัตโนมัต)
คอนโซลการจัดการผู้ใช้และอุปกรณ์
การรายงานการเข้าถึงของผู้ใช้
การเชื่อมต่อพร้อมกันหลายรายการ
การรายงานการเข้าถึงอุปกรณ์
การติดตั้งพร้อมกันแบบจำนวนมาก
การรวมซอฟต์แวร์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า
การลงชื่อเข้าใช้งานเพียงครั้งเดียว (Single Sign-On ผ่าน SAML 2.0)
บันทึกเหตุการณ์ : คอนโซลการจัดการและการเชื่อมต่อระยะไกล
 
ส่วนเสริม (Add-ons)
รองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Support for Mobile Devices)
ไม่มี
ไม่มี
สามารถซื้อเพิ่ม
สามารถซื้อเพิ่ม
สามารถซื้อเพิ่ม
รวมอยู่แล้ว
บริการ Servicecamp (แผนกบริการของทีม TeamViewer)
ไม่มี
ไม่มี
สามารถซื้อเพิ่ม
สามารถซื้อเพิ่ม
สามารถซื้อเพิ่ม
สามารถซื้อเพิ่ม
TeamViewer Pilot (คุณสมบัติ AR สำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ)
ไม่มี
ไม่มี
สามารถซื้อเพิ่ม
สามารถซื้อเพิ่ม
สามารถซื้อเพิ่ม
สามารถซื้อเพิ่ม
ช่องทางการเชื่อมต่อเพิ่มเติม (สำหรับการเชื่อมต่อพร้อมกันเพิ่มเติม)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
สามารถซื้อเพิ่ม
สามารถซื้อเพิ่ม
รวมอยู่แล้ว
การเข้าถึงแบบมีเงื่อนไข (สามารถกำหนดเงื่อนไขได้)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
สามารถซื้อเพิ่ม
* ซื้อเพิ่มได้ (AddOn Channel)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
4
7
ไม่จำกัด
จำนวนที่ลงได้
3 เครื่อง
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
จำนวนเครื่องที่รีโมทได้
1
1 *ซื้อเพิ่มได้
3 *ซื้อเพิ่มได้
ไม่จำกัด
จำนวนเครื่องปลายทาง
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
User ใช้งานได้สูงสุด
1
15 ท่าน
กรณีใช้ E-mail ในการ Activate
30 ท่าน
กรณีใช้ E-mail ในการ Activate
ไม่จำกัด
ผู้เข้าร่วมประชุม
10 คน
10 คน
10 คน
25 คน
การเชื่อมต่อ
ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตหนึ่งรายสามารถเริ่มการเชื่อมต่อได้ทีละเซสชัน
ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตหลายรายสามารถเริ่มการเชื่อมต่อได้ทีละเซสชัน
ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตหลายรายสามารถเริ่มการเชื่อมต่อได้ครั้งละไม่เกินสามเซสชัน
ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตทุกคนสามารถเริ่มการเชื่อมต่อได้ ไม่ จำกัด เซสชันพร้อมกัน
คุณสมบัติ (Feature)
เข้าถึงและควบคุมคอมพิวเตอร์จากระยะไกล
การแชร์ไฟล์
การเข้าถึงที่ปลอดภัยโดยไม่ต้องใส่ข้อมูล
ความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์
การพิมพ์สำหรับ Mac และ Windows บนเครื่องพิมพ์ระยะไกลหรือในเน็ตเวิรก์เดียวกัน
แสดงหน้าจอสีดำระหว่างการเรียกใช้บริการ
ความสามารถในการสลับด้านกับผู้ใช้รายอื่น
ข้อมูลแดชบอร์ดที่สมบูรณ์แบบ
การเข้าถึงเดสก์ท็อปข้ามอุปกรณ์
การสร้างแบรนด์ที่กำหนดเอง
การจัดการอุปกรณ์และการปรับแต่งแอป
ปิดใช้งานการป้อนข้อมูลระยะไกล
การเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่อง
บัญชีผู้ติดต่อแบบไม่จำกัด
เชื่อมต่อปลายทางที่เปิดใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ไม่จำกัด
ขั้นตอนด่วน (สร้างชื่อใหม่แบบอัตโนมัต)
คอนโซลการจัดการผู้ใช้และอุปกรณ์
การรายงานการเข้าถึงของผู้ใช้
การเชื่อมต่อพร้อมกันหลายรายการ
การรายงานการเข้าถึงอุปกรณ์
การติดตั้งพร้อมกันแบบจำนวนมาก
การรวมซอฟต์แวร์ที่สร้างไว้ล่วงหน้า
การลงชื่อเข้าใช้งานเพียงครั้งเดียว (Single Sign-On ผ่าน SAML 2.0)
บันทึกเหตุการณ์ : คอนโซลการจัดการและการเชื่อมต่อระยะไกล
ส่วนเสริม (Add-ons)
รองรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Support for Mobile Devices)
สามารถซื้อเพิ่ม
สามารถซื้อเพิ่ม
สามารถซื้อเพิ่ม
รวมอยู่แล้ว
บริการ Servicecamp (แผนกบริการของทีม TeamViewer)
สามารถซื้อเพิ่ม
สามารถซื้อเพิ่ม
สามารถซื้อเพิ่ม
สามารถซื้อเพิ่ม
TeamViewer Pilot (คุณสมบัติ AR สำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ)
สามารถซื้อเพิ่ม
สามารถซื้อเพิ่ม
สามารถซื้อเพิ่ม
สามารถซื้อเพิ่ม
ช่องทางการเชื่อมต่อเพิ่มเติม (สำหรับการเชื่อมต่อพร้อมกันเพิ่มเติม)
ไม่มี
สามารถซื้อเพิ่ม
สามารถซื้อเพิ่ม
รวมอยู่แล้ว
การเข้าถึงแบบมีเงื่อนไข (สามารถกำหนดเงื่อนไขได้)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
สามารถซื้อเพิ่ม
* ซื้อเพิ่มได้ (AddOn Channel)
ไม่มี
4
7
ไม่จำกัด
จำนวนที่ลงได้
ไม่จำกัด
จำนวนเครื่องที่รีโมทได้
1
จำนวนเครื่องปลายทาง
ไม่จำกัด
3 เครื่อง
User ใช้งานได้สูงสุด
1
ผู้เข้าร่วมประชุม
1 คน
ไม่มี
การเชื่อมต่อ
ผู้ใช้หนึ่งคนสามารถเริ่มการเชื่อมต่อได้ครั้งละหนึ่งเซสชัน
ผู้ใช้หนึ่งคนสามารถเริ่มการเชื่อมต่อได้ครั้งละหนึ่งเซสชัน
คุณสมบัติ (Feature)
เข้าถึงและควบคุมคอมพิวเตอร์จากระยะไกล
การแชร์ไฟล์
การเข้าถึงที่ปลอดภัยโดยไม่ต้องใส่ข้อมูล
ความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบปฏิบัติการเซิร์ฟเวอร์
การพิมพ์สำหรับ Mac และ Windows บนเครื่องพิมพ์ระยะไกลหรือในเน็ตเวิรก์เดียวกัน
แสดงหน้าจอสีดำระหว่างการเรียกใช้บริการ
* Version Free และ Remote Access ไม่สามารถซื้อส่วนเสริม Add-ons ได้
Copyright Notice : All Rights Reserved. Copyright 1999-2022
Thaiware.com is owned and operated by Thaiware Communication Co., Ltd.