การควบคุมระยะไกล
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสูงสุด
5 คน
50 คน
100 คน
300 คน
จำนวนผู้ Host การประชุม
1 คน
1 คน / ลิขสิทธิ์
1 คน / ลิขสิทธิ์
1 คน / ลิขสิทธิ์
เบอร์โทรฟรี เพื่อเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 50 คู่สาย
แชร์หน้าจอความละเอียด 4K
ร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์พกพา
รักษาความลับด้วยการเข้ารหัสข้อมูล
วิดีโอคอลความละเอียด HD
จัดการลิขสิทธิ์ และผู้ใช้งาน
การช่วยเหลือลูกค้า โดยผู้พัฒนาโปรแกรม
บันทึกการประชุม เพื่อเปิดดูภายหลัง
รายงานผู้เข้าร่วมการประชุม
การควบคุมระยะไกล
จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสูงสุด
5 คน
50 คน
100 คน
300 คน
จำนวนผู้ Host การประชุม
1 คน
1 คน / ลิขสิทธิ์
1 คน / ลิขสิทธิ์
1 คน / ลิขสิทธิ์
เบอร์โทรฟรี เพื่อเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 50 คู่สาย
แชร์หน้าจอความละเอียด 4K
ร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์พกพา
รักษาความลับด้วยการเข้ารหัสข้อมูล
วิดีโอคอลความละเอียด HD
จัดการลิขสิทธิ์ และผู้ใช้งาน
การช่วยเหลือลูกค้า โดยผู้พัฒนาโปรแกรม
บันทึกการประชุม เพื่อเปิดดูภายหลัง
รายงานผู้เข้าร่วมการประชุม
* Version Free และ Remote Access ไม่สามารถซื้อส่วนเสริม Add-ons ได้
All Rights Reserved. Copyright 1999-2022