จำนวนที่ลงได้
3 เครื่อง
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
จำนวนเครื่องที่รีโมทได้
1
1 *ซื้อเพิ่มได้
3 *ซื้อเพิ่มได้
User ใช้งานได้สูงสุด
1
15 ท่าน
กรณีใช้ E-mail ในการ Activate
30 ท่าน
กรณีใช้ E-mail ในการ Activate
ไม่จำกัดอุปกรณ์ปลายทาง
การประชุมการนำเสนอ
ผู้เข้าร่วมประชุม
5 คน
15 คน
25 คน
การสนับสนุนระยะไกลอย่างรวดเร็วและเข้าถึงโดยไม่ต้องใส่ข้อมูล
รีโมทไปยัง อุปกรณ์มือถือและสมาร์ทโฟน (Mobile Device Support)
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
Management Console
รายงานการเชื่อมต่อ
MSI Package
จำนวนที่ลงได้
3 เครื่อง
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
จำนวนเครื่องที่รีโมทได้
1
1 *ซื้อเพิ่มได้
3 *ซื้อเพิ่มได้
User ใช้งานได้สูงสุด
1 ท่าน
15 ท่าน
กรณีใช้ E-mail ในการ Activate
30 ท่าน
กรณีใช้ E-mail ในการ Activate
ไม่จำกัดอุปกรณ์ปลายทาง
การประชุมการนำเสนอ
ผู้เข้าร่วมประชุม
5 คน
15 คน
25 คน
การสนับสนุนระยะไกลอย่างรวดเร็วและเข้าถึงโดยไม่ต้องใส่ข้อมูล
รีโมทไปยัง อุปกรณ์มือถือและสมาร์ทโฟน (Mobile Device Support)
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
Management Console
รายงานการเชื่อมต่อ
MSI Package